You don't make a photograph just with a camera. You bring to the act of photography all the pictures you have seen, the books you have read, the music you have heard, the people you have loved.

Thông báo: yeunhiepanh.net tạm ngưng một số chức năng

04/02/2015
Để nâng cao việc phục vụ thành viên và tạo một sân chơi thực sự cho những ai đam mê nhiếp ảnh thì từ ngày 04/02/2015 diễn đàn tạm ngưng một số dịch vụ để chuyển dữ liệu qua phiên bản mới.

Trong thời gian này các thành viên vẫn đăng nhập bình thường, chỉ hạn chế các chức năng tạo mới dữ liệu.

Rất mong các bạn thông cảm

Thích: 6
Xem: 298.960
  •